Şafaktan

Dönsek mi bu aşkın şafağından
Gitsek mi ekaalîm-i leyâle?
Bizden daha evvel erişenler
Ağlar bugün evvelki hayâle.

Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu melâle?
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visale...

            Ahmet Haşim


ekaalîm-i leyâle: gece iklimleri

melâl: can sıkıntısı, usanç

#AhmetHaşim
#Şafaktan