Uğultu

image

Üstüme üstüme geliyor dalgalar
Efkar beynimin sarmallarını gagalar
Bir bahar eli kulağında
Bir bahar elinde bohça
Bir tepe başında
Bir sahilin koynunda
Bir papatya soluğunda
Bir yosun kokusunda
Ne arar, ne bulur…
Dalası derin bir uykuya
Perde olsa dayanılmaz uğultuya…

Rüştü Z. Yazgar