Kalakaldı

Soldurdular çiçeklerimizi,
Baharında ömrümüzün
Budadılar dal, yaprak ne varsa
Çok gördüler; 
Soluyamadan güzün gelişini
Bir kışın ortasında
Kalakaldı ruhumuz beden cesedinde….