Artık

Dualarım olmayacak artık
Ne yasım ne de hüznüm
Tutsaklığında körü körüne, kör sevdalıya…

Bayatlamaya yüz tutacak
Göz yaşları çukurunda kuruyana kadar
Vuslatın namelerine eşlik etmek
Kaf dağının ardında baki kalacak…

Vurmayacak çarpıntıları yüreğime
Derdine değmezin değersizliklerinin
Kırı, beyazı saçlarımın muhatabı olacak
Sırrı sırra kadem basmış aynaların

Yatağımı terk etmiş uykuların peşinde
Ayazında gecelerin sokakları arşınlamak
Demini bırakmayacak sabahın seherine
Son sigaramın dumanında üfleyeceğim
Gökyüzüne doğru ne varsa artakalan…